Kapituła

 

Regulamin Kapituły „Alei Gwiazd Kolarstwa” w Sobótce

 

Art. 1.

KAPITUŁA jest organem przyznającym prestiżowe i honorowe wyróżnienia dla ludzi związanych z kolarstwem w Polsce jak i na Świecie

 

Art. 2.

Członkostwo w Kapitule jest honorowe i jako szczególnie zaszczytne wywodzi OSOBISTOŚCI ze świata ludzi związanych z kolarstwem jak i z miasta Sobótki.

1. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Kapituły i jego zastępce oraz sekretarza. Stanowią oni Prezydium Kapituły.

2. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i im

przewodniczy, podpisuje korespondencje, protokoły z posiedzeń i inne dokumenty wydane na podstawie uchwał Kapituły.

3. Zastępca przewodniczącego zastępuje go w przypadku jego nieobecności.

4. Sekretarz (lub inny wyznaczony przez przewodniczącego członek Kapituły)

referuje wnioski odznaczeniowe.

  1. w skład Kapituły wchodzą:

- Burmistrz Miasta Sobótki Mirosław Jarosz - przewodniczący

- Prezes SKSM w Sobótce Janusz Kozyrski - zastępca

- Prezes PZKol 

- Dyr. Marketingu SKSM w Sobótce Agnieszka Kamińska

- Ryszard Rajczakowski

- Prezes KS Ślęża Przemysław Bednarek - sekretarz

      - Właściciel Hotelu goszczącego Gwiazdy Piotr Miękus

      - Starosta Wrocławski 

 

Zmiana składu osobowego Kapituły wynika ze zmiany na stanowisku w/w instytucji.

 

Art. 3.

Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Posiedzenia Kapituły są niejawne.

 

Art. 4.

1. Członkowie Kapituły w sprawach przyznania wyróżnień są niezawiśli.

Kapituła może:

a. nadać wyróżnienie zgodnie z wnioskiem każdego z członków Kapituły,

b. odroczyć podjęcie decyzji,

c. odmówić nadania wyróżnienia

2. Wyróżnienie nadaje się jednokrotnie.

3. Wyróżnienia mogą być nadawane pośmiertnie.

4. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.

5. Wszystkie wnioski skierowane do Kapituły są archiwizowane.

 

Art.5.

  1. Szczegółowy zakres działalności Kapituły określa KODEKS HONOROWY Kapituły.

  2. Kapituła wypracuje na swoich posiedzeniach KODEKS HONOROWY , który będzie obowiązywał jej członków .

3. Zakres prac i uprawnień członków Kapituły określa w szczegółach ustanowiony przez

Kapitułę w tym zakresie Regulamin i Kodeks .

 

 

 

Porn Partners

Xvideos Xvideos Porno xvideo 4tube redtube videos porno